Kapitel I och II visas på Malmö Konsthall. Projektet bygger på oss två som tecknare och vi kommer även arbeta ut i rummet med 2D/ 3D skulptur, vi arbetar även med tecknad animation.

• Föreställningen om föreställningen som ett linjärt förlopp som tar plats på en scen. En prolog. (om tid och händelseförlopp, tankemönster och orsakssammanhang/kedjor). En presentation om projektets 7 kapitel. På Malmö Konsthall 26 oktober 2016.

• Föreställningen om det fria ordet (en hyllning till tryckfrihets- och yttrandefrihetsförordningen samt Wittgenstein). På Malmö Konsthall 30 november 2016.                      

• Föreställningen om högerregeln och new public management    (handlar om prioriteringar och om hur språket hjälper oss att forma eller deformera vår blick)

• Föreställningen om det sublima    (om 90-talkonsten, reenacted)

• Föreställningen om kropp och begär     (handlar om kött och kannibalism)

• Föreställningen om det långrandiga som aldrig går ur.    (handlar om vårt psykosociala gränsland, om det temporära och det permanenta i samtiden)

• Föreställningen ”Byssan Lull”    (handlar om våra tillkortakommanden /felande länkar  ”the politics of failure”)

• Föreställning om föreställningarna. En epilog.   

Boken som, liksom utställningen, kommer att växa fram i delar över tid, sammanställs och publiceras i sin slutgiltiga form i början av 2019. Den kommer också att fungera som ett arkiv.

Kommentarer