KAPITEL II. Föreställningen om det fria ordet Onsdagen den 30 november kl. 18, 19 och 20 Plats: C-salen, Malmö Konsthall Tala är silver, men tiga är guld. Ett Brandtal. Performance med Gertrud Alfredsson och Anna Brag Denna performance är en del i Föreställningar, ett gemensamt projekt och utställning av Gertrud Alfredsson och Anna Brag om våra föreställningar kring olika vardagsfenomen. Utställningen visas just nu i C-salen på Malmö Konsthall. Projektet Föreställningar startar på Malmö Konsthall och utgörs av en serie utställningar, workshops samt en bok. Det genomförs stegvis, kapitel för kapitel, föreställning för föreställning. Resultaten av varje del kommer att inkorporeras på olika sätt i projektet.

CHAPTER II. The notion of free speech Wednesday, November 30. 18, 19 and 20 Location: C Hall, Malmo Konsthall Speech is silver, but silence is gold. An incendiary. Performance with Gertrud Alfredsson and Anna Brag This performance is part of Performances, a joint project and the exhibition of Gertrud Alfredsson and Anna Brag about our performances around various everyday phenomena. The exhibition is currently in the C hall at Malmö Konsthall. The project Performances start at Malmö Konsthall and consists of a series of exhibitions, workshops and a book. It is implemented in steps, chapter by chapter, performance for performance. The results of each part will be incorporated in various ways in the Project.

Kommentarer